Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

 

Urządzenia (drukarki etykietskanery kodów kreskowychterminale mobilne i wózkoweelementy WLAN) zakupione w IBCS Poland objęte są standardową gwarancją udzielaną przez producenta sprzętu. Warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej, która jest dostarczana razem z urządzeniem. Okresy gwarancji zależą od rodzaju sprzętu i sięgają od 6 miesięcy do 5 lat. W przypadku głowic drukujących równoważnie występuje okres lub przebieg głowicy (maksymalna łączna długość wydrukowanych etykiet na głowicy wynosi 70km). Część akcesoriów nie podlega zobowiązaniom gwarancyjnym. Gwarancja na oprogramowanie wykonane w naszej firmie obejmuje zgodność funkcjonalności aplikacji z projektem i zamówieniem.

IBCS Poland traktuje priorytetowo awarie sprzętu i oprogramowania objęte umowami utrzymania i kontraktami serwisowymi oraz dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej realizować zobowiązania gwarancyjne. W celu zlecenia wykonania naprawy, należy dokonać jej rejestracji poprzez portal techniczny. Po rejestracji zostanie wygenerowany numer zgłoszenia oraz przesłane zostanie do Państwa mailem potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do realizacji.

Podczas rejestracji zgłoszeń prosimy o:

  • wybranie typu zgłoszenia (HD - prośba o pomoc techniczną, RMA - zgłoszenie urządzenia do naprawy),
  • wprowadzenie numeru licencji, gwarancji, umowy lub numeru seryjnego urządzenia (podanie tych informacji pozwala nam kwalifikować zgłoszenie jako gwarancyjne),
  • podanie krótkiego opisu problemu/usterki,
  • podanie adresu zwrotnego (tylko jeżeli zgłoszenie dotyczy RMA),
  • weryfikację danych osoby kontaktowej (jeśli są inne niż zarejestrowane w naszej bazie).

Urządzenia do naprawy prosimy przesyłać na adres otrzymany mailem potwierdzającym przyjęcie zlecenia wykonania naprawy. W przypadku napraw gwarancyjnych IBCS Poland pokrywa koszt przesyłki powrotnej. Prosimy o dołączanie numeru RMA do wszystkich wysłanych do naprawy urządzeń, znacząco przyspiesza to obsługę Państwa napraw.

Tych z Państwa, którzy kupili sprzęt, usługi lub oprogramowanie w IBCS Poland, a nie posiadają jeszcze dostępu online do portalu technicznego, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr (18) 44 00 778 lub mailowy: 

Tych z Państwa, którzy nie kupili sprzętu, usług lub oprogramowania w IBCS Poland, a chcieliby skorzystać ze z naszego serwisu lub pomocy technicznej prosimy o kontakt.