Audyt i konfiguracja bezpieczeństwa WLAN

Audyt i konfiguracja bezpieczeństwa WLAN

 

Usługa okresowego audytu jest uzupełnieniem podstawowych elementów opieki nad urządzeniami WLAN i polega na prowadzeniu działań diagnostycznych z wykorzystaniem nowoczesnych analizatorów widma radiowego – analiza bieżącego stanu widma, wykrywanie słabego zasięgu, detekcja zakłóceń sieci radiowych, przeciążeń oraz konfliktów. Bardzo ważnym elementem jest kontrola zgodności konfiguracji bezpieczeństwa WLAN z polityką bezpieczeństwa danych wdrożoną w firmie. W ramach audytów okresowych proponujemy działania zarówno zdalne jak i w siedzibie Klienta.

Celem okresowych audytów sieci WLAN jest:

  • raportowanie dla Klienta stanu sieci WLAN,
  • przekazywanie sygnałów o nieprawidłowościach,
  • przygotowanie dla administratorów i osób odpowiedzialnych za infrastrukturę zaleceń w zakresie bezpieczeństwa danych,
  • zlecanie akcji serwisowych dla zespołu technicznego IBCS Poland,
  • zlecanie działań prewencyjnych dla zespołu Helpdesk IBCS Poland.