Utylizacja i skup urządzeń

Utylizacja i skup urządzeń

 

Właściwe zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma ogromny wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Sprzęt ten zawiera w swoim składzie materiały i części, które mogą niekorzystnie oddziaływać na zdrowie ludzi oraz na środowisko.

Firma IBCS Poland jest wpisana do rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, pod nr E0003468WBW. Jesteśmy zatem w pełni przygotowani na to by odbierać od Klientów zużyte urządzania, w tym też baterie, akumulatory, kable, itp.

Wystarczy wysłać na adres e-mail: serwis@ibcs.pl zgłoszenie zwrotu zużytych elementów lub całych urządzeń. W zgłoszeniu prosimy podać nazwy lub modele urządzeń, ich stan oraz ilości do zwrotu. Nasi konsultanci odpowiedzą gdzie wysłać zgłoszone do utylizacji urządzenia elektroniczne.