Kontrakty serwisowe

Kontrakty serwisowe

Kontrakty producentów sprzętu obejmują usługi takie jak:

  • wydłużenie gwarancji (do 5 lat) na wady fabryczne,
  • bezpłatne naprawy usterek związanych z uszkodzeniami mechanicznymi i codzienną eksploatacją urządzeń,
  • przyspieszone naprawy w serwisie producenta (1, 3, 5 dni).

Kontrakty różnią się okresem ważności (w zależności od producenta jest to 1, 3 lub 5 lat) oraz czasem realizacji naprawy. W okresie ostatnich 30 dni ważności ww. kontraktów można dokupić ich 2-letnie przedłużenie.

Jest to pakiet usług wspierających kontrakty serwisowe producenta sprzętu. Zawiera elementy, które chociażby ze względu na bariery językowe nie mogą być realizowane przez zagraniczne centra serwisowe:

  • zdalna pomoc techniczna dla użytkowników (Helpdesk),
  • obsługa logistyczna i raportowanie,
  • test i ładowanie baterii,
  • konfiguracja po naprawie,
  • przywrócenie oprogramowania,
  • sprzęt zastępczy na czas naprawy u producenta.

Elementy kontraktu ibcsPomoc można dowolnie dobierać. Elastyczny jest również czas ważności tych kontraktów. Minimalny okres to 3 miesiące, maksymalny jest ograniczony tylko okresem ważności kontraktów serwisowych producenta sprzętu.