Kontrakty serwisowe IBCS Pomoc

Kontrakty serwisowe IBCS Pomoc

Jest to pakiet usług wspierających kontrakty serwisowe producenta sprzętu. Zawiera elementy, które chociażby ze względu na bariery językowe nie mogą być realizowane przez zagraniczne centra serwisowe:

  • zdalna pomoc techniczna dla użytkowników (Helpdesk),
  • obsługa logistyczna i raportowanie,
  • test i ładowanie baterii,
  • konfiguracja po naprawie,
  • przywrócenie oprogramowania,
  • sprzęt zastępczy na czas naprawy u producenta.

Elementy kontraktu ibcsPomoc można dowolnie dobierać. Elastyczny jest również czas ważności tych kontraktów. Minimalny okres to 3 miesiące, maksymalny jest ograniczony tylko okresem ważności kontraktów serwisowych producenta sprzętu.