VisibilityIQ OneCare

VisibilityIQ OneCare

 

VisibilityIQ OneCare to funkcja dostępna dla klientów z ważnym kontraktem serwisowym Zebra OneCare TSS, Essential, Select lub SV dla TC2X.

Jest to konfigurowalna usługa internetowa rozszerzająca wgląd na stan wsparcia technicznego poza zgłoszenia napraw, udostępniając wszystkie szczegóły napraw oraz wsparcia technicznego i raporty LifeGuard Analytics. Dynamiczny pulpit nawigacyjny można dowolnie spersonalizować, ustawiając kolory wskazujące działania, które należy podjąć.

Usługa obejmuje 8 raportów zapewniających klientom wgląd w cały cykl naprawy, dane techniczne / nietechniczne, informacje o kontraktach serwisowych. Raport LifeGuard Analytics pomaga zabezpieczyć urządzenia z systemem Android. Ponadto, ulepszony panel pomocy technicznej umożliwia partnerom dostęp do wszystkich danych klienta końcowego za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego.