Umowy serwisowe

Umowy serwisowe

 

Umowy serwisowe SLA (Service Level Agreement) to najlepsza ochrona inwestycji w rozwiązania informatyczne. Zawarcie umowy serwisowej daje pewność bezpieczeństwa działania systemów informatycznych i długofalową optymalizację kosztów ich funkcjonowania. Zakres obsługi serwisowej w każdym przypadku jest precyzyjne określany i dostosowywany do indywidualnych potrzeb oraz warunków przedsiębiorstwa.

Umowa obejmuje usługi oferowane przez nas w ramach kontraktu ibcsPomoc, poszerzone o zakres usług wykonywanych w siedzibie Klienta, zdalny monitoring, szkolenia, przeglądy, itd. Zawarcie umowy pozwala na objęcie całodobową opieką systemu informatycznego zainstalowanego u Klienta.

Usługi serwisowe
IBCS Poland
Gwarancja sprzętowa

Gwarancja dla oprogramowania

Kontrakty
producenta

ibcsPomoc

Umowa utrzymania

Usługi wspólne, dotyczą zarówno sprzętu jak i oprogramowania
Portal serwisowy (rejestracja i stan napraw, baza wiedzy) tak tak tak
Obsługa logistyczna kontraktów producenta tak tak
Usuwanie wad fabrycznych sprzętu i oprogramowania tak tak tak
Telefoniczne wsparcie techniczne 8-16 na poziomie administratora tak tak
Telefoniczne wsparcie techniczne 8-16 na poziomie użytkownika opcja opcja
Telefoniczne wsparcie techniczne 24/7 opcja
Możliwość przedłużania warunków serwisowych na kolejne lata tak tak tak
Usługi dotyczące tylko oprogramowania
Rozwój i stabilizacja oprogramowania (realizacja modyfikacji) tak tak
Dostęp do upgrade i update tak tak
Naprawa błędów spowodowanych niewłaściwą obsługą tak
Gwarantowany czas naprawy tak
Usługi dotyczące tylko sprzętu
Przywracanie wyglądu do stanu nowego tak tak
Naprawa uszkodzeń urządzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą tak tak
Gwarantowany czas naprawy urządzeń tak tak
Aktualizacja firmware i software do najnowszych wersji tak opcja tak
Urządzenie zastępcze na czas naprawy opcja tak
Przywrócenie konfiguracji po naprawie opcja tak
Weryfikacja i ładowanie baterii po naprawie opcja tak
Zdalna diagnostyka i zarządzanie terminalami i elementami sieci: 8-16 tak
Zdalna diagnostyka i zarządzanie terminalami i elementami sieci: 24/7 opcja
Monitoring pracy infrastruktury mobilnej i sieciowej WLAN opcja
Weryfikacja pracy sieci LAN/WLAN przy użyciu analizatorów opcja
Przeglądy urządzeń w siedzibie Klienta opcja opcja